Menu

Chính sách bảo mật

​Chính Sách Bảo Mật

Xin vui lòng đọc cẩn thận chính sách bảo mật của Yosume khi trải nghiệm mọi thông tin được Yosume cung cấp.
Yosume bảo đảm và cam kết trân trọng rằng thông tin tài khoản của bạn sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật. Ngoài ra, thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng một cách hợp lý có cân nhắc để mang lại trải nghiệm hữu ích cho cộng đồng.

1. Thu nhập thông tin
Khi bạn đăng ký nhận bản tin, vì lẽ đó bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin như tên, địa chỉ email... nhằm giúp Yosume xác định thông tin của tài khoản, hỗ trợ xác minh tài khoản để chúng tôi cung cấp cho bạn các thông tin đầy đủ nhất và cải thiện chất lượng dịch vụ.

2. Sử dụng thông tin
Mục đích của việc thu nhập thông tin khi có sự đồng ý của chủ thể thông tin nhằm xây dựng Yosume.com thành một website cộng đồng trao đổi, hữu ích cho người dùng Việt Nam. Vì thế chúng được sử dụng cho những mục đích sau:

Nâng cao chất lượng bài viết, hữu ích cho website.

Cung cấp cho bạn một số tiện ích, tính năng hỗ trợ như: mã giảm giá, thông tin khuyến mãi hot...

Giải quyết các vấn đề tranh chấp phát sinh liên quan đến sử dụng website.

3. Chia sẽ thông tin
Yosume.com cam kết sẽ không bán, trao đổi, chuyển giao hay có bất kỳ hoạt động nào với thông tin bạn cung cấp cho một bên thứ ba nào khác. Chúng tôi sẽ không chia sẽ thông tin của bạn trừ những trường hợp cụ thể như sau:

Nhằm bảo vệ quyền lợi của Yosume: chúng tôi chỉ đưa ra thông tin cần thiết khi chắc chắn rằng việc làm đó là cần thiết - phù hợp với pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của bạn, của Yosume và các bên thứ ba khác.
Nếu có sự yêu cầu pháp lý từ một cơ quan hợp pháp khi chúng tôi tin việc đó là cần thiết và phù hợp.
Trừ những trường hợp còn lại, yosume chỉ giao thông tin của bạn cho một bên thứ bao nào khác khi có sự đồng ý từ phía bạn.

4. Chương trình liên kết
Yosume.com cung cấp các dịch vụ khuyến mãi, sản phẩm của các bên thứ ba trong chương trình liên kết,mỗi chương trình liên kết sẽ có chính sách bảo mật riêng và quy định hình thức cụ thể. Do đó, yosume.com sẽ không có trách nhiệm đối với các nội dung của bên thứ ba trong chương trình liên kết.

5. Sử dụng cookie - quảng cáo Google và bên thứ ba khác nếu có
Yosume.com có thể sử dụng quảng cáo của chính google hoặc một bên thứ ba nào khác nhằm mang lại lợi nhuận hợp pháp cho website. Việc sử dụng cookie sẽ không nhằm vào các mục đích theo dõi người dùng. Nếu không thích người dùng có thể tắt chức năng cookie nhưng sẽ hạn chế những trải nghiệm mà website sử dụng cookie mang lại.